Δημιουργούμε Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας Πανελλαδικά
Νεανική Επιχειρηματικότητα

Your Business Branch
Καλλιεργούμε Αισιοδοξία στον Νεανικό Επιχειρηματικό Κόσμο

Η Νεανική Επιχειρηματικότητα αποτελεί μία εναλλακτική και πιο δημιουργικά ελκυστική Επιλογή Καριέρας , με μεγαλύτερο βαθμό Ανεξαρτησίας και Αξιοποίησης των Ταλέντων σε σύγκριση με την Εξαρτημένη Εργασία.

Το Νεανικό Επιχειρηματικό Πνεύμα είναι μία προκλητικά δυνατή κινητήρια δύναμη, η οποία Συμβάλλει στην Οικονομική Ανάπτυξη μέσα από την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα.                                         

Η J.A.V. HELLAS αξιοποιεί και ενθαρρύνει το Νεανικό Επιχειρηματικό Πνεύμα ώστε οι Νέοι-Νέες να αναπτύξουν μια Δική τους  Επιτυχημένη Επιχείρηση Υψηλών Δυνατοτήτων, για να προσφέρουν, μεταξύ άλλων, νέες θέσεις εργασίας.

Με τον όρο Ενδο-επιχειρηματικότητα νοείται ( η δημιουργία νέων τμημάτων από την ίδια την επιχείρηση, με σκοπό τα νέα τμήματα να αναπτύσσονται κάτω από την προστασία της αρχικής επιχείρησης ).Ένα μέσο ανάπτυξης το οποίο υποδηλώνει νέους τομείς δραστηριοτήτων με κάθε συστηματική προσπάθεια για την επίτευξη ενός Φιλόδοξου Στόχου, μέσα από τον συνδυασμό δράσεων και αξιοποίησης πρωτοβουλιών .

Στην  Νεανική Επιχειρηματικότητα η έννοια της  Ενδο-επιχειρηματικότητας μπορεί να γίνει το ''κατάλληλο εργαλείο'' , ώστε μέσα από την Αναγνώριση μίας Ευκαιρίας και την  αξιοποίηση των πρωτοβουλιών, να επιτευχθεί μια Επιτυχημένη Επιχειρηματικής Ανάπτυξη, με τη δημιουργία υπηρεσιών σε νέους τομείς, ή και προϊόντων μέσα στην ίδια την επιχείρηση. 

Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ανάπτυξη των Εξειδικευμένων περιφερειακών Branch Offices  απευθύνεται σε μία μεγάλη ομάδα νέων που ψάχνουν ''κάτι το διαφορετικό'', σε μια Ιδέα με κάτι χειροπιαστό, προσανατολισμένο σε μια Μοντέρνα Καριέρα, είτε σε αυτούς που αναζητούν σιγουριά κάτω από την «ομπρέλα» μίας μεγάλης επιτυχημένης επιχείρησης.

Το Νεανικό ''επιχειρείν'' δεν πρέπει να είναι απλώς μια Νοοτροπία  και σίγουρα όχι η ίδρυση μίας Επιχείρησης για ένα ευκαιριακό κέρδος. Είναι πάνω απ' όλα το Πιστεύω του Εαυτού του και το Ενδιαφέρον για την Επιλογή του Επιχειρηματικού Αντικειμένου που αρέσει και ανταποκρίνεται στις ικανότητες του, την προσωπικότητά του αλλά και στο εάν είναι κερδοφόρο. 

Ασφαλώς το επιχειρείν εμπεριέχει τον παράγοντα ''ρίσκο''.

Έχουμε ελαχιστοποίηση τον επιχειρηματικό κίνδυνο που λαμβάνει κάποιος όταν ξεκινάει μία επιχείρηση, καθώς έρευνα, μελέτη, προετοιμασία και  σωστή καθοδήγηση, του δίνουν την δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση σ' ένα αξιόλογο μηχανισμό στήριξης, στην έναρξη μια Επιτυχημένης  Επιχείρησης.

Το χαμηλό ύψος της αρχικής επένδυσης ,τα λίγα λειτουργικά έξοδα, η μοναδικότητα του επιχειρηματικού συστήματος, το δοκιμασμένο και επιτυχημένο προϊόν ή υπηρεσίες, η πλήρης τυποποίηση του συστήματος (εκπαίδευση, υποστήριξη, διαδικασίες) μας καθιστούν Πρωτοπόρους και Μοναδικούς στο είδος μας (Cleaning Advisors)

Η J.A.V. HELLAS είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των Εξειδικευμένων περιφερειακών Branch  Offices  και τοπικών δικτύων Unity Office . Δεν πωλούμε προνόμια. Δεν χρεώνουμε επιπλέον αμοιβές ή ποσοστά επί των πωλήσεων. Απονέμουμε, τα Distributorships & Dealerships  με την δυνατότητα καριέρας .  

Συγκεκριμένα, κάθε Εξειδικευμένων περιφερειακών Branch Offices που ανοίγει με τη μέθοδο Distributorships αποτελεί μία ανεξάρτητη εταιρεία που καλείται να ακολουθήσει την τεχνογνωσία του δικαιοπάροχου υιοθετώντας τη βασική φιλοσοφία της δικαιόχρησης, η οποία είναι «η ισχύς εν τη ενώσει» χωρίς ανταλλάγματα για τη δικαιόχρηση.

Τα μονά ''ανταλλάγματα'' που πρέπει να καταβάλει ο δικαιοδόχος είναι : Θέληση και διάθεση για εργασία με Φιλοδοξίες, Οργανωτικές Ικανότητες, Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας, Ανώτατη Εκπαίδευση, Αγγλικά και Αυτοκίνητο απαραίτητα.

Με εκτίμηση
ΒΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
nfo@vgenistrade.gr 
http://www.vgenistrade.gr/
Τηλ : 2104829839
http://career-office.uoa.gr/pdfs/KIRBY.pdf